AKADEMİK DANIŞMA KURULU

Kurulumuz

.

Doç. Dr. Cüneyt BAZLAMAÇCI

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Aysu Betin CAN

ODTÜ Enf. Enst. Siber Güvenlik ABD Başkanı

Prof. Dr. Bilge DEMİRKÖZ

ODTÜ Fizik Bölümü

Prof. Dr. Murat EFE

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Murat MANGUOĞLU

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan

Doç. Dr. Ertan ONUR

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ferruh ÖZBUDAK

ODTÜ UME Kriptografi ABD Başkanı
ODTÜ Matematik Bölümü

Prof. Dr. Erkay SAVAŞ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi