Projeler

Firmamız, bir yandan akademik bilgi birikiminin oluşturulması veartırılması amacıyla çeşitli araştırma projeleri yürütürken, bir yandan da oluşturulan birikimlerin kullanım alanına aktarılması ve ürün haline dönüşmesi amacı ile uygulama projeleri yürütmektedir. Bu projeler, firma öz kaynakları ve\veya araştırma ile uygulama arasındaki işbirliğini teşvik eden başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri ve üniversitelerin yakın işbirliği ile sürdürülmektedir.

Projeler

Hash (Özet) Fonksiyon Projesi

Özet fonksiyon algoritmalarının temel yapı taşları, özet fonksiyon konusundaki genel kriptanalizmetodları ve güvenlik kriterleri incelenmiştir ve daha sonra tasarım ve testler yapılmıştır.

2244 Sanayi Doktora Programı

Firmamız TÜBİTAK’ın oluşturduğu bu projeye, doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre istihdam desteği verilmesi amacıyla “Kriptografik Algoritmaların Tasarımı, Gerçekleştirilmeleri ve Uygulamaları” projesiyle katılmaktadır.

Kuantum Bilgisayarlar ve Kriptografi Projesi

Kuantum bilgisayarlarının çalışma presipleri, kuantum rassal sayı üreteçleri ve kuantum sonrası kriptografisi üzerine araştırma ve geliştirme yapılmaktadır.

Hafif Sıklet Kriptografi Projesi

Bu projede hafif kriptosistemlerin yapı taşları ve sistem gereksinimleri incelenmiş ve tasarım ölçütleri geliştirilmiştir. Literatürde hafif blok şifrelere yapılan kriptanaliz yöntemlerini içeren bir kütüphane oluşturulmuştur. Geliştirilen tasarım ölçütleri çerçevesinde örnek bir blok şifre tasarlanmıştır. Bu blok şifrenin güvenlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Güvenli S-Kutusu Tasarımı Projesi

Literatürde bulunan ataklara karşı dayanıklılığı kanıtlanmış S-kutularını matematiksel yöntemler kullanılarak elde edilen yöntemlerin gerçeklenmesi ile elde edilen yazılım yardımıyla sınıflandırılması hedeflenmektedir.

Blok tipi şifreleme algoritmaları, bir çok alanda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Şifreleme algoritmalarının güvenlik ve hız ihtiyaçlarına göre tasarımları yapılmaktadır. Bu tasarımlar yapılırken S-kutusunun yapısı ve büyüklüğü önemlidir. S-kutusu şifreleme algoritmasında lineer olmayan bir yapı olması sebebiyle, algoritmanın güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde, 4x4 ve 5x5 uzunluğundaki S-kutuları için sınıflandırma algoritmaları bulunmaktadır fakat 6x6 uzunluğunda S-kutularının sınıflandırması arama uzayının çok büyük olmasıyla arama algoritmaları ile yapılamamaktadır ve literatürde bulunmamaktadır. Proje kapsamında, literatürde bulunan ataklara karşı dayanıklılığı kanıtlanmış 6x6 S-kutularını matematiksel yöntemler kullanılarak elde edilen yöntemlerin gerçeklenmesi ile elde edilen yazılım yardımıyla sınıflandırılması hedeflenmektedir.

SSL-TLS Projesi

Proje kapsamında literatürde var olan SSL/TLS kütüphanelerinden daha verimli ve yan kanal ataklara karşı dirençli yeni algoritmalar geliştirilmiştir.Ayrıca proje kapsamında kuantum sonrası anahtar değişim protokollerinin bu kütüphanede verimli bir şekilde uygulanabilirliği üzerine araştırma ve geliştirme yapılmıştır.

Güvenli Blok Şifre Tasarımı Projesi

Tüm saldırılara karşı dayanıklı ve geliştirilecek olan yeni algoritmalar ile birlikte yazılımsal ve donanımsal olarak hızlı gerçeklemelere sahip olan bir blok şifre algoritması elde edilecektir.

İnternetin ve akıllı cihazların yaygınlaşması ile birlikte kriptografi hayatımızın her alanına girmeye başlamıştır. Günümüzde kullandığımız akıllı kartlar, akıllı telefonlardaki uygulamalar, ve birçok cihazda kriptografik algoritma bulunmaktadır. Gizlilik gerektiren hemen hemen her uygulamada blok şifrelere gereksinim duyulmaktadır. Bu projede güvenli ve hızlı blok şifre sistemi geliştirilecektir. Ayrıca literatürde yer almayan yeni yan kanal analizlerine karşı yöntemler bulunmaya çalışılacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni algoritmalar geliştirilecek ve bu algoritmaların literatürde bilinen istatistiksel (lineer, diferansiyel, imkânsız, olanaksız, kaydırma vb.) ve yan kanal analizlere karşı dayanaklı olması sağlanacaktır. Sonuç olarak tüm saldırılara karşı dayanıklı ve geliştirilecek olan yeni algoritmalar ile birlikte yazılımsal ve donanımsal olarak hızlı gerçeklemelere sahip olan bir blok şifre algoritması elde edilecektir.