Ürün ve Hizmetler

Bilgi güvenliği sahasındaki tüm kişi, firma, kurum,ve kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri
• Kriptografik çözümlerin geliştirilmesi,
• Kriptografik protokollerin tasarlanması, yazılımsal ve donanımsal anlamda uygulanması,
• Mevcut veya kurulması planlanan sistemler için altyapı kurulması,
• Her türlü kriptografik çözüm, protokol, tasarım, yazılım, donanım ve sistemin güvenlik ve gerçeklenme testlerinin yapılması ve,
• Bu sayılan hizmetlerin her biri için danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
firmamızın faaliyet alanları arasındadır.
Bu amaç doğrultusunda, ürünlerin milli ve yerli olma kriterlerini sağlamasına özellikle önem verilmektedir. Üretim planlanması doğrultusunda tasarım sürecitamamlanan ve prototip güvenlik/gerçekleme testleri devam eden ürünlerimizin, 2020 yılı sonuna kadar üretim aşaması da tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir

Ürünler

Rastgele Sayı Üreteci

Rastgelelik Testleri

Rastgelelik testlerini içeren bir test paketi tasarlanmış ve yazılımı gerçeklenmiştir. Bu test paketinde üç ayrı alt paket vardır. Birinci paket, rastgele sayı üreteçlerini ve akan şifreleri test etmektedir. İkinci paket blok şifreleri ve özet fonksiyonları test etmektedir. Üçüncü paket ise anahtarları test etmektedir.

Güvenli Dosya Şifreleme Modülü

Literatürde yaygın olarak kullanılan ve güvenlik analizleri yapılmış blok şifreler arasında seçim yaparak, dosya ve klasör bazında güvenli şifreleme gerçekleştiren temel bir yazılımdır.

Bu temel yazılım ölçeklenebilirlik kriterleri ile gerçeklendiğinden, gerekli altyapı oluşturulmuş olup talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda cihaz ve/veya tüm disk şifreleme yazılımı olarak hizmete sunulabileceği gibi yine talep doğrultusunda donanım gerçeklenmesi de yapılabilecektir.

Kuantum Güvenli Şifreleme ve Kimlik Doğrulama Modülü

Büyük ölçekli kuantum bilgisayar üzerine bir çok araştırma yapılmaktadır ve yakın gelecektebu tip bilgisayarların kullanımda olması beklenmektedir. Bundan dolayı bu tip bilgisayarlar ile yapılan saldırılara dayanıklı şifreleme ve kimlik doğrulama algoritmaların verimli ve güvenli gerçekleştirilmeleri yapılmaktadır.

Kriptografik Protokol Tasarımı

Kriptografik Protokol Testi

Kriptografik Algoritmaların Kriptanalizi

Blok şifre algoritmalarında ilk olarak algoritmanın kaçıncı çevrimden itibaren rastgeleliği sağladığı test edilecektir. Daha sonra aktif S-kutusu sayısı belirlenerek, XOR ve LAT tabloları yardımıyla algoritmanın lineer, diferansiyel ve imkansız diferansiyel saldırıya dayanıklı olduğu çevrim sayısı teorik olarak belirlenecektir

Verilen bir blok şifre algoritmasının akademik kriptanalizi yapılabilmektedir. Blok şifre algoritmalarında ilk olarak algoritmanın kaçıncı çevrimden itibaren rastgeleliği sağladığı test edilecektir. Ayrıca Feistel yapıdaki algoritmalar için imkânsız diferansiyel analizi gerçekleştirilecektir.

Kriptografik Algoritma Gerçekleme Testi

Yan Kanal Analizi

Günümüzde kullanılan algoritmaların ve kriptografik cihazların, bu açıdan güvenliğinin incelenmesi ve bu analizler için koruma yöntemlerinin geliştirilmesi yapılmaktadır.

Açık Anahtar Altyapı Kurulumu

Elektronik Oylama Uygulama Tasarımı ve Sistem Kurulumu

Blok Zincir Tabanlı Protokol Tasarımı ve Testleri

Blokzincir tabanlı geliştirilen uygulamaların güvenlikleri kriptografik teknikler ile sağlanmaktadır. Burada kullanılan kimlik doğrulama, homomorofik şifreleme, özet algoritmaları ve anlaşma algoritmlarının güvenli ve verimli tasarımları ile bunların testleri yapılmaktadır.