Ürün ve Hizmetler

Bilgi güvenliği sahasındaki tüm kişi, firma, kurum,ve kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri
• Kriptografik çözümlerin geliştirilmesi,
• Kriptografik protokollerin tasarlanması, yazılımsal ve donanımsal anlamda uygulanması,
• Mevcut veya kurulması planlanan sistemler için altyapı kurulması,
• Her türlü kriptografik çözüm, protokol, tasarım, yazılım, donanım ve sistemin güvenlik ve gerçeklenme testlerinin yapılması ve,
• Bu sayılan hizmetlerin her biri için danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
firmamızın faaliyet alanları arasındadır.
Bu amaç doğrultusunda, ürünlerin milli ve yerli olma kriterlerini sağlamasına özellikle önem verilmektedir. Üretim planlanması doğrultusunda tasarım sürecitamamlanan ve prototip güvenlik/gerçekleme testleri devam eden ürünlerimizin, 2020 yılı sonuna kadar üretim aşaması da tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir

Ürün ve Hizmetler

Rastgele Sayı Üreteci

Rastgelelik Testleri

Rastgelelik testlerini içeren bir test paketi tasarlanmış ve yazılımı gerçeklenmiştir. Bu test paketinde üç ayrı alt paket vardır. Birinci paket, rastgele sayı üreteçlerini ve akan şifreleri test etmektedir. İkinci paket blok şifreleri ve özet fonksiyonları test etmektedir. Üçüncü paket ise anahtarları test etmektedir. Test paketi rastgele sayı değişkenlerinin gerekli hesaplamalarını yapabilmektedir.

Devamını oku...

Firmamız, bu ölçümlere bağlı olarak, kriptografik yapıtaşlarının rastgelelik değerlendirmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir. Rastgelelik test paketinin
değerlendirme kısmını da bağımsız olarak yapabilme kabiliyetinin kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir.

Güvenli Dosya Şifreleme Modülü

Literatürde yaygın olarak kullanılan ve güvenlik analizleri yapılmış blok şifreler arasında seçim yaparak, dosya ve klasör bazında güvenli şifreleme gerçekleştiren temel bir yazılımdır.

Devamını oku...

Bu temel yazılım ölçeklenebilirlik kriterleri ile gerçeklendiğinden, gerekli altyapı oluşturulmuş olup talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda cihaz ve/veya tüm disk şifreleme
yazılımıolarak hizmete sunulabileceği gibi yine talep doğrultusunda donanım gerçeklenmesi de yapılabilecektir.

Kuantum Güvenli Şifreleme ve Kimlik Doğrulama Modülü

Büyük ölçekli kuantum bilgisayar üzerine bir çok araştırma yapılmaktadır ve yakın gelecekte bu tip bilgisayarların kullanımda olması beklenmektedir. Bundan dolayı bu tip bilgisayarlar ile yapılan saldırılara dayanıklı şifreleme ve kimlik doğrulama algoritmaların verimli ve güvenli gerçekleştirilmeleri yapılmaktadır.

Kriptografik Protokol Tasarımı

Kriptografik algoritmalar ve bileşenler istenilen gereksinimlere uygun olacak şekilde tasarlanarak güvenli ve verimli kriptografik protokoller geliştirilmektedir. Özellikle kimlik doğrulama, anahtar değişimi, şifreleme ve bütünlük sağlayan mekanizmalar uyumlu bir şekilde güvenlik sağlayarak tasarımlar yapılmaktadır.

Kriptografik Protokol Testi

Kriptografik protokoller içerisinde bir çok farklı güvenlik sağlayan modüller içermektedir. Bunların güvenlikleri ve uygun gerçeklenip gerçeklenmediği ve bunlar bir arada kullanılırken bazı bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçip geçemediğinin testleri yapılmaktadır.

Kriptografik Algoritmaların Kriptanalizi

Blok şifre algoritmalarında ilk olarak algoritmanın kaçıncı çevrimden itibaren rastgeleliği sağladığı test edilecektir. Daha sonra aktif S-kutusu sayısı belirlenerek, XOR ve LAT tabloları yardımıyla algoritmanın lineer, diferansiyel ve imkansız diferansiyel saldırıya dayanıklı olduğu çevrim sayısı teorik olarak belirlenecektir.

Devamını oku...

Verilen bir blok şifre algoritmasının akademik kriptanalizi yapılabilmektedir. Blok şifre algoritmalarında ilk olarak algoritmanın kaçıncı çevrimden itibaren
rastgeleliği sağladığı test edilecektir. Ayrıca Feistel yapıdaki algoritmalar için imkânsız diferansiyel analizi gerçekleştirilecektir.

Kriptografik Algoritma Gerçekleme Testi

Yan Kanal Analizi

Günümüzde kullanılan algoritmaların ve kriptografik cihazların, bu açıdan güvenliğinin incelenmesi ve bu analizler için koruma yöntemlerinin geliştirilmesi yapılmaktadır.

Açık Anahtar Altyapı Kurulumu

AAA, kriptografik anahtarların oluşturulmasını, dağıtılmasını, bakımını, imzalama algoritmalarını ve sayısal sertifikaların oşuşturulmasını içeren ve yöneten bir yapıdır. Tüm bu bileşenlerin uyum içeresinde, güvenli ve yüksek performanslı olacak şekilde tasarlanmaktadır. Ayrıca kuantum güvenli sayısal imzlama algoritmlarının entegrasyonu üzerinde çalışılmaktadı

Elektronik Oylama Uygulama Tasarımı ve Sistem Kurulumu

Kriptografinin uygulamalarından bir tanesi elektronik oylama protokolünde güvenliğin sağlanmasıdır. Elektronik oylama bir ülkedeki genel seçimlerden bir meslek odasının yönetim kurulunun seçimlerine kadar bir çok yerde kullanılarak ekonomik ve zaman yönünden fayda sağlamaktadır. Bu amaçla oylamanın gereksinimlerine göre elektronik oylama tasarımı ve sistem kurulumu yapılmaktadır.

Blok Zincir Tabanlı Protokol Tasarımı ve Testleri

Blokzincir teknolojisi ilk kez kripto para üretilmesi uygulamalarında ortaya çıkmasına rağmen bu teknolojinin finans ve akıllı kontratlar gibi bir çok yararlı uygulaması vardır. Bu tip uygulamalarda tasarımlar yapılırken özellikle anlaşma algoritmları, sıfır bilgi ispatları, kimlik doğrulama ve homomorfik şifreleme gibi kriptografik tekniklerin kullanılması dikkatlice yapılmalıdır. Bahsedilen bu tür uygulamaların istenilen güvenlik seviyesinde tasarımı ve testleri yapılmaktadır.