AKADEMİK DANIŞMA KURULU

KURULUMUZ

.

Doç. Dr. Aysu Betin CAN

ODTÜ Enf. Enst. Siber Güvenlik ABD Başkanı

Prof. Dr. Bilge DEMİRKÖZ

ODTÜ Fizik Bölümü

Prof. Dr. Murat EFE

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Murat MANGUOĞLU

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan

Prof. Dr. Erkay SAVAŞ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Oğuz YAYLA

ODTÜ UME Öğretim Üyesi