EĞİTİMLER

Eğitimlerimiz, ilgili konularda öğretim üyesi, araştırma görevlileri veya alanda doktora yapmış veya yapmakta olan kişiler tarafından verilmektedir. Eğitimlerimizin seviyesi, verilecek kurum ya da kuruluşların isteği ve altyapısı doğrultusunda tasarlanmaktadır. Eğitimler amacına yönelik olarak, teorik veya teorik ve uygulamanın iç içe olduğu bir planlamayla da verilebilmektedir. Eğitimlerimizin detayları kendi başlıkları altında sunulmuştur.

EĞİTİM PROGRAMLARI

KRİPTOGRAFİ ÖNCESİ MATEMATİK

Bu eğitimde, Kriptografi alanında matematik altyapısını geliştirmek isteyen kurumlar için gerekli olan matematik altyapısının sağlanması amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

1. Sayılar Teorisine Giriş
2. Grup Teorisine Giriş
3. Halkalar ve Cisimler Teorilerine Giriş
4. Polinomlar ve Polinom Halkalarına Giriş
5. Sonlu Cisimler
6. Boole Fonksiyonu
7. Cebirsel Normal Biçim
8. Üreteç Fonksiyonları

KLASİK KRİPTOSİSTEMLER

Bu eğitimde, kriptosistemlerin gelişimi ve yapıtaşlarının önemi hakkında bilgiler verilerek kişilerin kriptografideki temelinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Devamını oku...

1. Yerine Koyarak Şifreleme
a) Sezar Algoritması ve Temel Kavramlar
b) Öteleme Şifrelemesi
c) Afin Şifreleme
d) Genel İkame Şifresi
e) Play-Fair
f) Hill Şifreleme
2. Temel Kriptanaliz Yöntemleri
a) Kaba Kuvvet Saldırısı
b) Frekans Analizi
c) Açık/Şifreli Metin Saldırısı
3. Yerine Koyarak Şifreleme için Tasarım Kriterleri
4. Yerini Değiştirme Şifrelemesi
5. Vigenere Şifreleme
6. Vigenere Şifrelemenin Kriptanalizi

AKAN ŞİFRELER

Bu eğitimde, günümüzde birçok kriptografik sistemin altyapısında kullanılan Akan şifrelerin oluşturulması ve değerlendirilmesi üzerine bilgilerin verilmesi planlanmaktadır.

Devamını oku...

1. Akan Şifreler Nedir?
2. Sonlu durum Makinaları (Finite State Machines )
3. Üreteç Fonksiyonlar (Generating Functions)
4. Golomb’un Önermeleri
5. LFSR lar
6. Doğrusal Karmaşıklık
7. Berlekamp Massey Algoritması
8. LFSR’a Dayalı Akan Şifre Sistemleri
9. Korelasyon Saldırısı
10. Modern Akan Şifreler

BLOK ŞİFRELER

Bu eğitimde, Kriptografi alanında simetrik şifreleme sistemlerinin bir parçası olan Blok Şifreleme konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

1. Temel Bilgiler
2. DES ve Özellikleri (2DES, 3DES)
3. AES ve Özellikleri
4. Temel Yapıtaşları ve Cebirsel Özellikler(Dengelilik, Cebirsel Derece,
Cebirsel Bağışıklık, Doğrusal Olmama, Diferansiyel Tekdüzelik, DDT-LAT, SAC ve PC)
5. Diğer Blok Şifre Sistemleri
6. Blok Şifre Modları: ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, vb.

KRİPTANALİZ

Bu eğitimde, kriptosistemlerin oluşturulmasında ve güvenliklerinin değerlendirilmesinde önemli rol oynayan kriptanaliz yöntemlerinin detaylarına yer verilmesi planlanmaktadır.

Devamını oku...

1. Diferansiyel Kriptanaliz
2. Lineer Kriptanaliz
3. İmkansız Diferansiyel Kriptanaliz ve Diferansiyel-Lineer Kriptanaliz
4. Meet-in-the-Middle Atak
5. Cebirsel Ataklar (Interpolasyon)
6. AES için Kare (Square) Atak

ASİMETRİK KRİPTOGRAFİ

Bu eğitimde, günümüz sistemlerinde anahtar ve önemli verilerin paylaşım sistemlerinin hepsinde yer alan asimetrik kriptosistemler hakkında detaylarıyla bilgi aktarımı yapılması planlanmaktadır.

Devamını oku...

1. RSA algoritması ve ataklar
a. Modüler Aritmetik
b. Asal Sayı üretilmesi
c. RSA algoritması
d. RSA kriptosistemine ataklar
2. Ayrık Logaritma problemi ve kriptosistemler
a. Ayrık Logaritma problem
b. DH anahtar değişimi
c. El-Gamal şifreleme
d. DSA İmzalama
e. Güvenli parametre seçimi ve ataklar
3. EDSA ve ataklar
a. Eliptik eğri formları
b. İmzalama
c. Güvenli Eğri Seçimi
d. Eliptik eğri kriptosistemine ataklar
4. Açık Anahtar Altyapısı
a. Sertifikalar
b. Makamlar ( Kayıt makamı, sertifika makamı, kök sertifikasyon makamı )
c. İlkeler
d. Açık Anahtar Altyapısı Mimarileri
e. Uygulama Örnekleri

SİMETRİK ANAHTARLI KRİPTOSİSTEMLERİN ANALİZİ

Bu eğitimde, simetrik anahtarlı kriptosistemlerin oluşturulmasında ve güvenliklerinin değerlendirilmesinde önemli rol oynayan analiz yöntemlerinin detaylarına yer verilmesi planlanmaktadır.

Devamını oku...

1.Akan Sifre Kriptanaliz Yöntemleri
2.Kriptanaliz Saldırı Türleri
a.Genel Ataklar
b.LFSR’a dayalı Akan Sifrelerin Analizi
c.A5/1 Kriptanalizi
3.Kriptografik Protokoller
4.Diffie Hellman Anahtar Değisimi
a.Protokoller üzerine Atak T ürleri
b.Anahtar Y önetimi / Dağıtım
c.Doğrulama (Authentication)
5.Kimlik Doğrulaması (Entity Authentication)
a.Çok Kullanlan Bazı Protokoller
6.Özet Fonksiyonlar Beklenen G üvenlik Ozellikleri
a.Özet Fonksiyonu İnşası
b.Message Authentication Code-MAC

BLOKZİNCİR SİSTEMLERİ

Bu eğitimde, günümüz sistemlerinde çokça yer edinmeye başlayan ve akademik çalışmaların devam ettiği blokzincir sistemler hakkında bilgilerin detayıyla verilmesi planlanmaktadır.

Devamını oku...

1.Blokzinciri Temelleri
2. Bitcoin Mekaniği
3. Cüzdanlar, Madencilik ve Havuzlar
4. Akıllı Kontratlar – Ethereum, Neo, vd.
5. Blokzinciri Güvenliği – Multi, Delegatable, Hierarchical signatures
6. Fikir birliği algoritmaları – PoW, PoS, Voting, Federated vd.
7. Blokzincirinde ölçekleme – Segregated Witness, Lightning, sidechains, sharding
8. Gerçek dünya uygulamaları – HyperLedger, Tendermint, vd.
9. Blokzincirinin geleceği – Anonymity, comptutational integrity, vd.

KUANTUM GÜVENLİ KRİPTOGRAFİ

Bu eğitimde, yakın zamanda gerçekleşecek olan standartlaşmayla birlikte bilgi güvenliğinde önemli bir yer alacak olan Kuantum Sonrası Kriptografinin dayandığı problemler ve algoritmalar anlatılacaktır.

Devamını oku...

1) Kuantum Bilgisayarlar ve Kuantum Sonrası Kriptografi
2) Kafes Tabanlı Kriptografi
a) Kafesler
b) Kafes İndirgeme Algoritmaları
c) Zor Kafes Problemleri
d) Ajtai’nin Kısa Tam Sayı Çözüm Problemi (SIS) ve Tek Yönlü Fonksiyonlar Ailesi
e) Hatalarla Öğrenme Problemi (LWE)
f) Halkalarda Hatalarla Öğrenme Problemi (RLWE)
g) Modüllerde Hatalarla Öğrenme Problemi (MLWE)
3) LWE Tabanlı Algoritma: FRODO
4) RLWE Tabanlı Algoritma: NEW HOPE
5) MLWE Tabanlı Algoritma: KYBER
6) NTRU
7) ÖZET TABANLI İMZA ŞEMALARI
a) Özet Tabanlı Tek Seferlik İmza Şemaları
b) Lamport – Diffie Tek Seferlik İmza Şeması
c) Winternitz Tek Seferlik İmza Şeması
d) Merkle İmza Şeması
e) Özet Tabanlı Algoritma: PICNIC