HAKKIMIZDA

Firmamız, uzmanlık sahası simetrik anahtarlı, açık anahtarlı tüm kriptosistemlerin ve protokollerin tasarımı, analizi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yazılımsal ve donanımsal gerçeklenmesi ve test edilmesini kapsayan bir ARGE kuruluşudur. Temel kuruluş amacımız, ilgi sahamızdaki konularda araştırma kurumları ile uygulayıcı kurumlar arasındaki iletişimin kurulmasını temin etmek, sahada öğrenim gören öğrencilerin uygulama projeleri ile temasını sağlayarak sektöre katılım süreçlerini hızlandırmaktır. Firmamız, faaliyet sahasına giren konulardaki güncel araştırmaları takip ederek oluşturduğu teorik birikimi, gerek üretime yansıtarak, gerekse konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek aktarmayı hedefler. Önemsediğimiz faaliyetlerimizden bir diğeri de, kriptografi ile ilgili konularda seminer, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek veya bunları düzenleyen kurumlara katkı sağlamak ve işbirliği yapmaktır.