PROJELER

Firmamız, bir yandan akademik bilgi birikiminin oluşturulması veartırılması amacıyla çeşitli araştırma projeleri yürütürken, bir yandan da oluşturulan birikimlerin kullanım alanına aktarılması ve ürün haline dönüşmesi amacı ile uygulama projeleri yürütmektedir. Bu projeler, firma öz kaynakları ve\veya araştırma ile uygulama arasındaki işbirliğini teşvik eden başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri ve üniversitelerin yakın işbirliği ile sürdürülmektedir.

PROJELER

KUANTUM ERTESİ KRİPTOGRAFİ KÜTÜPHANESİ

Yakın gelecekte kuantum bilgisayarlar kullanılarak yapılacak saldırılar, günümüzde kullanılan açık anahtarlı kriptosistemleri kullanılamaz hale getirmesi öngörülmektedir. Önümüzdeki senelerde, şu anda mevcut donanım ve yazılımları kullanan, hem klasik hem de kuantum ataklara dayanıklı sistemlere ihtiyaç duyulacaktır. Hatta, gizliliği kuantum bilgisayarlar kullanılmaya başladıktan sonra da korunması gereken şuan ki veriler için hızla yeni kriptosistemlere geçmek gerekmektedir.Bu sebeple, hem akademi hem de endüstride, gelecekte de dayanıklı olacak algoritmalara geçiş çalışmalarına başlanmıştır.

Devamını oku...

Projede hedeflenen, kuantum saldırılara dayanıklı ve verimli, imzalama, anahtar değişimi ve şifreleme sistemleri içeren, C dilinde yazılmış yerli bir yazılım kütüphanesi oluşturmaktır. Bu kütüphane, seçilecek kafes tabanlı kuantum ertesi kriptografik algoritmaları içerecektir. Kütüphane, farklı mimarileri (16, 32, 64-bitlik işlemciler gibi) destekleyebilecek şekilde hazırlanacaktır.

KRİPTOGRAFİK KÜTÜPHANE

Kriptografi kütüphane, günümüzde simetrik ve asimetrik olarak gerekli olan ve standart olarak kabul edilmiş algoritmaların standartlar göz önünde bulundurularak ve güvenli gerçekleme tekniklerine uygun olarak gerçeklenmesini içermektedir.

HASH (ÖZET) FONKSİYON PROJESİ

Özet fonksiyon algoritmalarının temel yapı taşları, özet fonksiyon konusundaki genel kriptanaliz metodları ve güvenlik kriterleri incelenmiştir ve daha sonra tasarım ve testler yapılmıştır.

2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

Kriptografi kütüphane, günümüzde simetrik ve asimetrik olarak gerekli olan ve standart olarak kabul edilmiş algoritmaların standartlar göz önünde bulundurularak ve güvenli gerçekleme tekniklerine uygun olarak gerçeklenmesini içermektedir.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR VE KRİPTOGRAFİ PROJESİ

Kuantum bilgisayarlarının çalışma presipleri, kuantum rassal sayı üreteçleri ve kuantum sonrası kriptografisi üzerine araştırma ve geliştirme yapılmaktadır.

HAFİF SIKLET KRİPTOGRAFİ PROJESİ

Bu projede hafif kriptosistemlerin yapı taşları ve sistem gereksinimleri incelenmiş ve tasarım ölçütleri geliştirilmiştir. Literatürde hafif blok şifrelere yapılan kriptanaliz yöntemlerini içeren bir kütüphane oluşturulmuştur. Geliştirilen tasarım ölçütleri çerçevesinde örnek bir blok şifre tasarlanmıştır. Bu blok şifrenin güvenlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

GÜVENLİ S-KUTUSU TASARIMI PROJESİ

Literatürde bulunan ataklara karşı dayanıklılığı kanıtlanmış S-kutularını matematiksel yöntemler kullanılarak elde edilen yöntemlerin gerçeklenmesi ile elde edilen yazılım yardımıyla sınıflandırılması hedeflenmektedir.

Devamını oku...

Blok tipi şifreleme algoritmaları, bir çok alanda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Şifreleme algoritmalarının güvenlik ve hız ihtiyaçlarına göre tasarımları yapılmaktadır. Bu tasarımlar yapılırken S-kutusunun yapısı ve büyüklüğü önemlidir. S-kutusu şifreleme algoritmasında lineer olmayan bir yapı olması sebebiyle, algoritmanın güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde, 4x4 ve 5x5 uzunluğundaki S-kutuları için sınıflandırma algoritmaları bulunmaktadır fakat 6x6 uzunluğunda S-kutularının sınıflandırması arama uzayının çok büyük olmasıyla arama algoritmaları ile yapılamamaktadır ve literatürde bulunmamaktadır. Proje kapsamında, literatürde bulunan ataklara karşı dayanıklılığı kanıtlanmış 6x6 S-kutularını matematiksel yöntemler kullanılarak elde edilen yöntemlerin gerçeklenmesi ile elde edilen yazılım yardımıyla sınıflandırılması hedeflenmektedir.

GÜVENLİ BLOK ŞİFRE TASARIMI PROJESİ

Tüm saldırılara karşı dayanıklı ve geliştirilecek olan yeni algoritmalar ile birlikte yazılımsal ve donanımsal olarak hızlı gerçeklemelere sahip olan bir blok şifre algoritması elde edilecektir.

Devamını oku...

İnternetin ve akıllı cihazların yaygınlaşması ile birlikte kriptografi hayatımızın her alanına girmeye başlamıştır. Günümüzde kullandığımız akıllı kartlar, akıllı telefonlardaki uygulamalar, ve birçok cihazda kriptografik algoritma bulunmaktadır. Gizlilik gerektiren hemen hemen her uygulamada blok şifrelere gereksinim duyulmaktadır. Bu projede güvenli ve hızlı blok şifre sistemi geliştirilecektir. Ayrıca literatürde yer almayan yeni yan kanal analizlerine karşı yöntemler bulunmaya çalışılacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni algoritmalar geliştirilecek ve bu algoritmaların literatürde bilinen istatistiksel (lineer, diferansiyel, imkânsız, olanaksız, kaydırma vb.) ve yan kanal analizlere karşı dayanaklı olması sağlanacaktır. Sonuç olarak tüm saldırılara karşı dayanıklı ve geliştirilecek olan yeni algoritmalar ile birlikte yazılımsal ve donanımsal olarak hızlı gerçeklemelere sahip olan bir blok şifre algoritması elde edilecektir.

RASTGELE SAYI ÜRETECİ/TESTLERİ

BLOKZİNCİR TABANLI SİSTEM GELİŞTİRME